Polski Pakt Plastikowy


Międzysektorowe partnerstwo połączone wspólną wizją gospodarki obiegu

zamkniętego dla opakowań z tworzyw sztucznych.