Aktualności


Polski Pakt Plastikowy


Międzysektorowe partnerstwo połączone wspólną wizją gospodarki obiegu

zamkniętego dla opakowań z tworzyw sztucznych.

 

Polski
Pakt Plastikowy


Pakt stawia sobie za cel zmianę obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach na polskim rynku w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego i ogłasza 6 wspólnych celów dla członków Paktu do roku 2025. Inicjatywa powstała pod parasolem Kampanii 17 Celów. 

Zachęcamy do dołączenia do inicjatywy!

Polski Pakt Plastikowy


łączy firmy i organizacje związane z łańcuchem wartości tworzyw sztucznych, aby wspólnie pracować nad zamknięciem obiegu plastiku w Polsce.

Zachęcamy do dołączenia do inicjatywy!

Plastics Pact network Fundacji Ellen MacArthur


Polski Pakt Plastikowy jest częścią globalnej sieci Plastics Pact Fundacji Ellen MacArthur. Wszystkie te inicjatywy łączy wspólna wizja nowej światowej gospodarki cyrkularnej tworzywami sztucznymi.