Loading...
Loading...
Loading...

Biznes na rzecz zrównoważonego wykorzystania opakowań plastikowych

OPAKOWANIA GIĘTKIE

Dowiedz się więcej

RAPORT
ROCZNY
2022

Dowiedz się więcej

ABC opakowań
wielokrotnego
użytku

Dowiedz się więcej
Polski Pakt Plastikowy

Polski Pakt Plastikowy to innowacyjne partnerstwo firm – liderów transformacji opakowaniowej w Polsce – dążące do zmiany obecnego modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Pakt powstał we wrześniu 2020 roku jako część globalnej Sieci Paktów Plastikowych koordynowanej przez Fundację Ellen MacArthur. Inicjatywę tworzą firmy, eksperci oraz organizacje związane z rynkiem opakowań z tworzyw sztucznych. Najważniejszym interesariuszem Paktu jest środowisko – biznes, dzięki praktycznej realizacji zasad GOZ będzie wywierać na nie znacznie mniejszą presję. Aby to osiągnąć, członkowie Paktu dążą do realizacji sześciu ambitnych celów strategicznych.
Polski Pakt Plastikowy

Cele Polskiego Paktu Plastikowego do 2025 roku

Cel 1

Identyfikacja i eliminacja wskazanych opakowań nadmiernych i problematycznych z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy.

Cel 2

Dążenie do zmniejszenia o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek.

Cel 3

100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku nadaje się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.

Cel 4

Dążenie do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%.

Cel 5

Efektywne wsparcie systemu zbiórki i recyklingu opakowań, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości co najmniej 55% na polskim rynku.

Cel 6

Podniesienie jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań.

Członkowie i eksperci Paktu współpracując w ramach grup roboczych rozwiązują wyzwania związane z zamykaniem obiegu opakowań z tworzyw sztucznych opisane w Mapie drogowej Paktu.

Efektem prac są m.in. praktyczne poradniki – narzędzia, z których mogą skorzystać wszyscy uczestnicy rynku chcący dokonać transformacji opakowaniowej w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Pakt co roku publikuje raporty, które w transparentny sposób pokazują postępy w realizacji celów strategicznych, jednocześnie dzieląc się najlepszymi praktykami firm członkowskich.
Polski Pakt Plastikowy

Polski Pakt Plastikowy stanowi międzysektorową platformę współpracy dla firm reprezentujących wszystkie etapy łańcucha wartości opakowań z tworzyw sztucznych.

Obecność w Pakcie m.in. producentów opakowań, właścicieli marek, sieci handlowych, gospodarujących odpadami oraz szerokiego grona ekspertów pozwala kompleksowo rozwiązać problemy występujące w całym cyklu życia opakowania. Partnerstwo z Fundacją Ellen MacArthur oraz pozostałymi Paktami Plastikowymi gwarantuje nam dostęp do światowej klasy ekspertów oraz międzynarodową perspektywę.