Loading...
Loading...
Loading...

Kryteria klasyfikacji opakowań nadających się do recyklingu mechanicznego w praktyce i na dużą skalę - wersja 2.0

Kryteria klasyfikacji opakowań nadających się do recyklingu mechanicznego w praktyce i na dużą skalę to pierwszy tego typu dokument na polskim rynku. Jego celem jest upowszechnienie definicji opakowania nadającego się do recyklingu, opracowanej przez Fundację Ellen MacArthur z jednoczesnym uwzględnieniem definicji funkcjonujących w polskim prawodawstwie. Obecna wersja dokumentu – 2.0 – została zaktualizowana w sierpniu 2023 roku.

Od teorii to praktyki

Pierwsza część dokumentu jest poświęcona teorii: rozkładamy definicję na czynniki pierwsze oraz tłumaczymy co uznaje się za opakowanie oraz czym są jego elementy i składniki. Interpretacja pojęć została połączona z prezentacją konkretnych przykładów.

Druga część opracowania skupia się na praktyce – pokazuje w jaki sposób, krok po kroku, przeprowadzić ocenę przydatności opakowania do recyklingu w praktyce i na dużą skalę.

Kto powinien przeczytać ten dokument?

Lekturę dokumentu rekomendujemy wszystkim uczestnikom łańcucha wartości opakowań z tworzyw sztucznych:

  • firmom wprowadzającym opakowania do obrotu (producenci produktów w opakowaniach, sieci handlowych, firmy zajmujące się handlem detalicznym) – instrukcja przeprowadzenia oceny przydatności do recyklingu stanowi wsparcie dla firm członkowskich Paktu w trakcie procesu raportowania ilościowego celu 3, a firmom spoza Paktu umożliwia przeprowadzenie takiej oceny we własnym zakresie,
  • firmom niewprowadzającym opakowań do obrotu – ponieważ prezentowana w dokumencie definicja uwzględnia konieczność istnienia efektywnego systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych, działania wszystkich podmiotów na rynku (szczególnie związanych z gospodarką odpadami) wpływają na założenia stosowane w metodyce i są kluczowe w kontekście oceny opakowania pod kątem nadawania się do recyklingu.