Loading...
Loading...
Loading...

Jak pracujemy?

Polski Pakt Plastikowy

MODEL PRACY PAKTU

Polski Pakt Plastikowy jest platformą współpracy współtworzoną przez swoich członków. Model naszej działalności opiera się na trzech filarach. Pierwszym z nich jest dzielenie się ekspertyzą i współtworzenie pionierskich narzędzi w ramach zaangażowania w prace grup roboczych.

Drugi filar to proces raportowania, który pozwala każdej firmie członkowskiej ocenić swoje działania i dystans dzielący ją od zrealizowania poszczególnych celów strategicznych.

Ostatnim filarem jest współpraca i networking realizowane m.in. poprzez organizację wydarzeń, których zadaniem jest dostarczanie członkom aktualnej i sprawdzonej wiedzy oraz rozwiązań istotnych wyzwań, a także zapewnianie okazji do networkingu i współpracy w całym łańcuchu wartości.

Polski Pakt Plastikowy

GRUPY ROBOCZE

Grupy robocze stanowią serce działań wewnętrznych Polskiego Paktu Plastikowego. Grupy tworzone są, aby realizować zadania określone przez Mapę Drogową Paktu, a co za tym idzie, przybliżać firmy członkowskie to osiągnięcia wspólnych celów strategicznych.
Eksperci, członkowie oraz członkowie wspierający reprezentujący każdy z etapów łańcucha wartości opakowań z tworzyw sztucznych mają możliwość aktywnego uczestnictwa w pracach grup roboczych, co pozwala na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz współtworzenie praktycznych narzędzi na potrzeby zarówno Paktu, jak i pozostałych uczestników rynku.

Zapraszamy do zapoznania się z efektami prac wybranych grup roboczych.

PROCES RAPORTOWANIA

Transparentność i mierzalność realizacji celów strategicznych to kluczowe aspekty działań i wyróżnik Polskiego Paktu Plastikowego wśród krajowych inicjatyw biznesowych, a także najlepsze lekarstwo na negatywne zjawisko greenwashingu. Wierzymy, że to właśnie raportowanie i analiza danych pozwalają na trafne podejmowanie decyzji i wdrażanie najpilniejszych zmian. Z kolei publikowane dobre praktyki mają za zadanie inspirować wszystkich uczestników rynku. Właśnie dlatego członkowie Paktu co roku przedstawiają dane ilościowe i jakościowe świadczące o podjętych działaniach i osiągniętych postępach.

WSPÓŁPRACA

Fundamentem działalności Polskiego Paktu Plastikowego jest współpraca firm w całym łańcuchu wartości opakowań plastikowych. Do zapewnienia jej efektywności służą nam m.in. liczne wydarzenia – udział w większości z nich jest dostępny jedynie dla członków Paktu. Zapraszamy do zapoznania się z przykładami organizowanych spotkań cyklicznych. Pełna lista jest dostępna w kalendarzu w sekcji Aktualności.