Loading...
Loading...
Loading...

Raport roczny Polskiego Paktu Plastikowego za 2022 rok

Raport roczny ma na celu przedstawienie postępu w realizacji celów strategicznych Paktu. Prezentuje zagregowane wyniki liczbowe firm członkowskich za ubiegły rok oraz ich najlepsze praktyki, a także analizuje możliwość osiągnięcia założonych celów do 2025 roku oraz strategiczne kierunki dalszych działań Paktu.

Pakt to jedyna inicjatywa biznesowa na polskim rynku, która w tak przejrzysty sposób pokazuje postępy w realizacji wspólnej ambitnej wizji. Członkowie Paktu corocznie raportują m.in. takie dane jak: ilość opakowań wprowadzonych do obrotu, spadek zużycia pierwotnych tworzyw sztucznych i średni udział pokonsumenckich surowców wtórnych w opakowaniach.

Raport roczny jest ważnym dokumentem dla każdej firmy członkowskiej, ponieważ pozwala mierzyć postępy inicjatywy w realizacji wszystkich celów strategicznych Paktu. Publikacja ta nie jest jednak kierowana wyłącznie do członków Paktu – zidentyfikowane w niej wyzwania oraz trendy stanowią ważną informację dla wszystkich uczestników rynku. Dodatkowo, każda firma należąca do łańcucha wartości opakowań z tworzyw sztucznych może się zainspirować dobrymi praktykami członków Paktu.