Loading...
Loading...
Loading...

O Polskim Pakcie Plastikowym

Polski Pakt Plastikowy jest platformą łączącą firmy i organizacje na rzecz realizacji ambitnej wizji – wielowymiarowej zmiany modelu wykorzystywania tworzyw sztucznych w opakowaniach w Polsce w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

KONTEKST DZIAŁAŃ PAKTU

CELE STRATEGICZNE PAKTU

Hierarchia postępowania z odpadami

Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (wynikającą z przepisów Ustawy o odpadach z 2012 r.) podstawową metodą radzenia sobie odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu oraz minimalizacja zużycia opakowań, ponowne wykorzystanie oraz recykling. Niezwykle istotna jest kolejność tych etapów – rozwiązania ponownego użycia powinny być rozpatrywane dopiero wtedy, kiedy nie ma możliwości zapobiegnięcia powstania opakowania, a recykling jest ostatnią z rozważanych możliwości.
W filozofii Polskiego Paktu Plastikowego do hierarchii dodajemy jeszcze jeden element – edukację. Odpowiedzialne wykorzystywanie tworzyw sztucznych w opakowaniach to zadanie i wyzwanie zarówno dla biznesu, który je wytwarza i użytkuje, jaki i dla konsumentów podejmujących decyzje zakupowe i segregujących odpady opakowaniowe po ich wykorzystaniu. Edukacja jest istotna w obu aspektach – zarówno w całym łańcuchu wartości, jak i pośród ostatecznych użytkowników produktów w opakowaniach.

WPŁYW NA RYNEK