Loading...
Loading...
Loading...

Członkowie

W Pakcie współpracują firmy reprezentujące wszystkie etapy łańcucha wartości opakowań z tworzyw sztucznych.

Firmy członkowskie Rada ekspertów Członkowie wspierający

KTO TWORZY PAKT?

Polski Pakt Plastikowy to platforma współtworzona przez swoich Członków – firmy związane z łańcuchem wartości opakowań z tworzyw sztucznych. Biznes w cyrkularnej transformacji wspierają Członkowie Wspierający oraz Rada Ekspertów Paktu. Strategiczny nadzór nad działaniami Paktu pełni Komitet Sterujący, a za koordynację tych działań odpowiada Sekretariat Paktu.

FIRMY CZŁONKOWSKIE