Loading...
Loading...
Loading...

Mapa Drogowa Polskiego Paktu Plastikowego

Mapa Drogowa to najważniejszy dokument strategiczny dla Polskiego Paktu Plastikowego, który szczegółowo opisuje sposób, w jaki Pakt realizuje swoje cele.

Pakt posiada 6 ambitnych celów strategicznych, których osiągnięcie jest niezbędne, by do 2025 roku zamknąć obieg opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce.

Cele Polskiego Paktu Plastikowego do 2025 roku

Cel 1

Identyfikacja i eliminacja wskazanych opakowań nadmiernych i problematycznych z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy.

Cel 2

Dążenie do zmniejszenia o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek.

Cel 3

100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku nadaje się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.

Cel 4

Dążenie do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%.

Cel 5

Efektywne wsparcie systemu zbiórki i recyklingu opakowań, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości co najmniej 55% na polskim rynku.

Cel 6

Podniesienie jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań.

Aby sprostać celom i z powodzeniem je zrealizować, potrzebny jest konkretny plan i harmonogram działań. Właśnie dlatego w Mapie Drogowej w ramach każdego z celów zidentyfikowane zostały kluczowe efekty oraz działania, które pozwolą Paktowi zrealizować swoją ambitną wizję.

Mapa Drogowa została wypracowana z szerokim gronie interesariuszy związanych łańcuchem wartości opakowań z tworzyw sztucznych – dlatego wskazane w nim zadania mogą stanowić drogowskaz dla wszystkich uczestników rynku, nie tylko tych obecnych w Pakcie.

Działania Polskiego Paktu Plastikowego przekładają się na zmiany na trzech poziomach. Pierwszym jest zmiana wewnątrz firm, które należą do Paktu. Drugim poziomem są wspólne działania, gdzie, wykorzystując efekt synergii, członkowie, członkowie wspierający oraz eksperci Paktu razem prowadzą projekty, tworzą narzędzia, raporty, czy kampanie. Ostatni poziom to zmiana na rynku – właśnie na tym poziomie funkcjonuje Mapa Drogowa.