Loading...
Loading...
Loading...

Raport Otwarcia Polskiego Paktu Plastikowego

Raport otwarcia ma na celu określenie stanu początkowego Paktu wobec ustalonych celów strategicznych oraz przedstawienie najlepszych praktyk członków w tym zakresie. W raporcie odnajdą Państwo kluczowe dane dotyczące wykorzystania surowców pierwotnych i wtórnych w opakowaniach, innowacyjną metodykę określania recyklowalności opakowań, analizę rynku gospodarki odpadami oraz wiele innych, inspirujących treści wzbogaconych wypowiedziami ekspertów.

Dane przestawione w raporcie będą punktem odniesienia w określaniu postępu w realizacji celów w kolejnych latach działalności Paktu. Publikacja przygotowana została w oparciu o indywidualne raporty firm członkowskich, opracowane jednolitą metodyką Fundacji Ellen MacArthur, a także podsumowanie dotychczasowych prac Grup Roboczych i innych działań podejmowanych przez Pakt w trakcie pierwszego roku funkcjonowania na polskim rynku. Raport weryfikujący postępy w realizacji celów publikowany jest każdego roku.

OBEJRZYJ PREMIERĘ DOKUMENTU