Loading...
Loading...
Loading...

ABC opakowań wielokrotnego użytku

Celem publikacji ABC opakowań wielokrotnego użytku (OWU) jest wyjaśnienie kluczowych pojęć związanych z opakowaniami wielorazowymi, wskazanie kluczowych regulacji w zakresie stosowania i wdrażania systemów OWU, rolę oceny cyklu życia (LCA) w sektorze OWU, a także przedstawienie możliwości i ograniczeń OWU w oparciu o dobre praktyki z Polski i świata. Opakowania wielokrotnego użytku stanowią jeden z kluczowych elementów wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) w sektorze opakowań i rozwiązania problemu zanieczyszczenia środowiska tworzywami sztucznymi.

Opakowania wielokrotnego użytku – czyli jakie?

Jednym z najważniejszych działań na drodze do zamknięcia obiegu opakowań z tworzyw sztucznych, a także redukcji zanieczyszczenia środowiska opakowaniami jednorazowymi i ich pochodnymi jest wykorzystywanie opakowań wielokrotnego użytku (OWU).

Dotychczas w temacie „wielorazowości” panował duży chaos informacyjny, podjęliśmy zatem w Pakcie próbę usystematyzowania zagadnienia oraz przedstawienia Państwu najlepszych praktyk w zakresie wykorzystywania opakowań wielorazowych zarówno z Polski jak i z zagranicy. Funkcjonujące dotychczas, niszowe systemy OWU, mają ogromny potencjał do rozszerzania swoich zasięgów, wpływając korzystnie na środowisko i lokalne społeczności.

Systemy stosowania opakowań wielokrotnego użytku

Systemy stosowania opakowań wielokrotnego użytku (OWU) jak i niniejsza publikacja opierają się na dwóch modelach:

Dobre praktyki – jakie rozwiązania wdrażają firmy w Polsce i na świecie?

Członkowie Paktu coraz częściej uwzględniają opakowania wielorazowe w strategiach swoich firm, przyczyniając się jednocześnie do realizacji 3. celu strategicznego Paktu. Rozwiązania z Polski i świata przedstawione w publikacji mają za zadanie inspirację biznesu, pokazując możliwości i korzyści płynące z wprowadzania opakowań wielokrotnego użytku.

Publikacja zawiera aż 25 dobrych praktyk zarówno w modelach sprzedaży B2B jak i B2C, w tym także firm członkowskich.