Loading...
Loading...
Loading...

9 Złotych Zasad Projektowania – wersja 1.0

Jednym z najważniejszych działań na drodze do zamknięcia obiegu opakowań z tworzyw sztucznych jest wdrażanie przez firmy najlepszych praktyk z zakresu ekoprojektowania. To na tym etapie warunkowany jest całkowity wpływ środowiskowy opakowania. Właśnie wtedy podejmowane są decyzje o ilości i rodzaju zastosowanego materiału, możliwości ponownego użycia opakowania czy jego recyklingu. Do tej pory na polskim rynku brakowało wytycznych, które pomogłyby firmom podejmować właściwe decyzje projektowe, tak aby możliwe było zamknięcie obiegu opakowań z tworzyw sztucznych. W odpowiedzi na te wyzwania, Polski Pakt Plastikowy, we współpracy z The Consumer Goods Forum, zaadaptował na polski rynek 9 Złotych Zasad Projektowania, uwzględniając specyfikę i technologię funkcjonujące w naszym kraju.

Praktyczny poradnik, który pokazuje jak projektować ekoopakowania

Każda zasada, oprócz uzasadnienia wdrożenia i korzyści systemowych, zawiera praktyczny poradnik projektowania oraz przykładowe sposoby zastosowania materiałów.

Kto powinien przeczytać ten dokument?

9 Złotych Zasad Projektowania to dokument skierowany przede wszystkim do specjalistów zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem opakowań – zarówno wśród producentów opakowań i ich elementów (np. etykiet), jak i producentów produktów w opakowaniach, sieci handlowych i firm zajmujących się handlem detalicznym.

Obejrzyj nagranie premiery dokumentu: