Loading...
Loading...
Loading...

Karty Opakowań Problematycznych – PVC i PVDC

Karty opakowań problematycznych to seria broszur opracowanych z członkiem wspierającym Paktu – Łódzkim Instytutem Technologicznym. Stanowią one praktyczny poradnik postępowania z każdym ze wskazanych w raporcie Opakowania nadmierne i problematyczne opakowań problematycznych.

Opakowania nadmierne i problematyczne – czyli jakie?

Pakt przyjął następujące definicje:

  • Opakowania nadmierne to takie, których eliminacja nie wpłynie na ograniczenie wszystkich niezbędnych funkcji opakowania; można ich uniknąć lub je zastąpić (np. stosując modele wielokrotnego użycia), przy jednoczesnym zachowaniu użyteczności.
  • Opakowania problematyczne to takie, które z dużym prawdopodobieństwem nie zostaną efektywnie zagospodarowane po użyciu, utrudniają przetwarzanie innych wyrobów lub do ich produkcji wykorzystuje się niebezpieczne substancje chemiczne.

Co zawiera Karta?

Każda z Kart zawiera kontekst problematyczności opakowania, ich przykładowe zastosowania oraz rekomendowane działania w pięciu ścieżkach strategicznych:

  • eliminacja i ponowne użycie,
  • projektowanie z myślą o recyklingu,
  • edukacja,
  • rozwój i wdrażanie innowacji.

W każdej Karcie znajdują się również dobre praktyki firm członkowskich Paktu.