Loading...
Loading...
Loading...

Raport Opakowania nadmierne i problematyczne

Hierarchia postępowania z odpadami wskazuje jasno, że nadrzędnym sposobem postępowania z odpadami jest zapobieganie ich powstawaniu. Chcąc zamknąć obieg opakowań z tworzyw sztucznych, konieczne jest zmniejszenie ilości wprowadzanych do obrotu tworzyw sztucznych oraz eliminacja opakowań nadmiernych i problematycznych.

Dlaczego eliminacja opakowań nadmiernych i problematycznych jest ważna?

Eliminacja opakowań nadmiernych i problematycznych niesie za sobą szereg korzyści systemowych – pozwala na zmniejszenie masy tworzyw sztucznych wprowadzanych do obrotu, wpływa na zwiększenie poziomu recyklingu opakowań czy ogranicza przedostawanie się opakowań do środowiska. To podstawowy krok, bez którego zamknięcie obiegu opakowań nie będzie możliwe.

Po czym rozpoznać opakowania nadmierne i problematyczne?

W celu identyfikacji opakowań zastosowano 5 kryteriów opracowanych przez Fundację Ellen MacArthur. Opakowania uznaje się za nadmierne lub problematyczne, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

Jakie opakowania zostały uznane za nadmierne, a jakie za problematyczne?

Zgodnie z przyjętymi kryteriami opisanymi powyżej, w raporcie zidentyfikowano 6 nadmiernych i 11 opakowań problematycznych – lista ta zostanie zaktualizowana na początku 2024 roku. Dokument, oprócz listy konkretnych opakowań nadmiernych i problematycznych, wskazuje również czynniki wpływające na problematyczność opakowań z tworzyw sztucznych, pojawiające się na poszczególnych etapach ich przetwórstwa.

Kto powinien przeczytać ten dokument?

Eliminacja zidentyfikowanych opakowań nie jest dziś możliwa bez podjęcia odważnych działań – wdrażania nowych rozwiązań i zmian w sposobach dostawy produktów. Poszukując innowacji konieczne jest spojrzenie systemowe, dlatego tak istotne jest dziś budowanie partnerstw i wymiana doświadczeń w całym łańcuchu wartości opakowań. Raport jest szczególnie istotny dla firm wprowadzających opakowania do obrotu, ponieważ wskazuje on konkretne opakowania, które muszą zostać wyeliminowane, aby zamknięcie obiegu było możliwe. Dokument ma na celu systemową zmianę myślenia o opakowaniach z tworzyw sztucznych. Właśnie dlatego tak ważne jest, by zawarte w nim rekomendacje trafiły do wszystkich uczestników rynku.

Obejrzyj nagranie premiery dokumentu: