Loading...
Loading...
Loading...

Model: Jak wdrażać zmiany w opakowaniach?

W 2021 r. Pakt wydał raport Opakowania nadmierne i problematyczne, wskazujący źródła problematyczności opakowań z tworzyw sztucznych oraz zawierający listę zidentyfikowanych przez Pakt opakowań nadmiernych i problematycznych.

Model Jak wdrażać zmiany w opakowaniach? stanowi kontynuację raportu i pokazuje, jak na poziomie strategicznym przygotować firmę do eliminacji ww. opakowań.

Opakowania nadmierne i problematyczne – czyli jakie?

Pakt przyjął następujące definicje:

  • Opakowania nadmierne to takie, których eliminacja nie wpłynie na ograniczenie wszystkich niezbędnych funkcji opakowania; można ich uniknąć lub je zastąpić (np. stosując modele wielokrotnego użycia), przy jednoczesnym zachowaniu użyteczności.
  • Opakowania problematyczne to takie, które z dużym prawdopodobieństwem nie zostaną efektywnie zagospodarowane po użyciu, utrudniają przetwarzanie innych wyrobów lub do ich produkcji wykorzystuje się niebezpieczne substancje chemiczne.

Model Jak wdrażać zmiany w opakowaniach?

Znając teorię z raportu wiemy już, dlaczego należy eliminować opakowania nadmierne i problematyczne. Jak jednak wprowadzić odpowiednie zmiany w firmie? W tym procesie pomocny będzie model: