Loading...
Loading...
Loading...

Raport ,,Opakowania nadmierne i problematyczne" już dostępny!

Raport jest pierwszym efektem działań grupy roboczej Polskiego Paktu Plastikowego, powołanej na rzecz realizacji 1 celu strategicznego Paktu: Identyfikacja i eliminacja wskazanych opakowań nadmiernych i problematycznych z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy.

Mając na uwadze koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego oraz hierarchię postępowania z odpadami, zadania dotyczące eliminacji odpadów zostały zaadresowane przez Pakt w pierwszej kolejności oraz traktowane są jako priorytetowe. Zidentyfikowana lista opakowań nadmiernych i problematycznych wraz z horyzontem czasowym ich eliminacji jest pierwszym krokiem Paktu w tym kierunku.

Niniejszy raport jest pierwszym opracowaniem tematycznym publikowanych przez Polski Pakt Plastikowy. W nadchodzących miesiącach planowane są kolejne publikacje dotyczące zagadnień związanych z celami strategicznymi Paktu, które pozwolą na budowanie świadomości i promocję najlepszych praktyk oraz wskażą nowe rozwiązania związane z zamykaniem obiegu opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce.