Loading...
Loading...
Loading...

Grono Polskiego Paktu Plastikowego po raz kolejny się powiększa

Wydarzenie, które zorganizowaliśmy 18 maja 2022 r., aby zaprezentować Mapę Drogową Polskiego Paktu Plastikowego, było doskonałą okazją do przedstawienia powiększającego się grona współpracujących z nami firm i instytucji.

Do Paktu dołączyły cztery kolejne firmy: Cyrkl (największa platforma odpadowa w Europie), Lorenz (producent przekąsek), Stena Recycling (gospodarka odpadami i recykling) oraz Supravis (producent opakowań z tworzyw sztucznych).

Do Polskiego Paktu Plastikowego należą już 34 firmy reprezentujące wszystkie etapy łańcucha wartości opakowań z tworzyw sztucznych, co przekłada się na fakt, że Pakt skupia przedsiębiorstwa odpowiadające za ponad 20% wprowadzonej masy opakowań na polski rynek. Daje nam to możliwość realnego i pozytywnego wpływu na sytuację w branży.

Dlaczego kolejne firmy zdecydowały się do nas dołączyć?

– Bardzo się cieszę na naszą współpracę z członkami PPP, którejowocem będzie wzrost ponownego wykorzystania tworzyw sztucznych oraz innych wartościowych materiałów, które obecnie traktowane są jako odpady, aby pozostały w obiegu jak najdłużej Piotr Woźniakowski, Country Manager w Cyrkl Polska.

Przystąpienie do Polskiego Paktu Plastikowego to dla nas ważne wydarzenie. Cele, które wyznaczone zostały w ramach inicjatywy są zbieżne z tym, co jako Lorenz zamierzamy zrealizować do 2025 r. Dążymy do zmniejszenia zużycia plastiku opakowań jednostkowych o 15 % w porównaniu z rokiem 2019, a także będziemy dążyć do zwiększenia przydatności do recyklingu. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, stosujemy bardziej zrównoważone i przyjazne dla środowiska materiały. Znalezienie się w grupie firm, które w podobny, odpowiedzialny sposób myślą o przyszłości naszej planety jest dla nas wyróżnieniem, ale i motywacją do dalszych działań – mówi Bartosz Sikorski, Kierownik CSR w Lorenz.

– Odpowiednie gospodarowanie tworzywami sztucznymi, zgodne z hierarchią sposobów postępowania z odpadami to jedno z kilku działań Stena Recycling na rzecz zamykania obiegu tych materiałów. Cele stawiane przez Polski Pakt Plastikowy idealnie wpisują się w szereg naszych inicjatyw, także w zakresie wprowadzanych na rynek rozwiązań technologicznych. Przykładem jest ostatnia inwestycja – linia do recyklingu folii LDPE Stena Recycling we Wschowie – będąca naszą odpowiedzią na potrzebę gospodarowania tym odpadem z sposób bardziej zrównoważony – mówi Aleksandra Surdykowska PR & Marketing Manager ze Stena Recycling.

W środę powitaliśmy także nowego członka wspierającego, pierwszą jednostkę badawczą w naszym gronie: Łódzki Instytut Technologiczny należący do Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej pod względem wielkości sieci badawczej w Europie. Rolą Instytutu jest wsparcie Paktu w pracach merytorycznych. Pierwsze rezultaty tej współpracy opublikujemy już w czerwcu tego roku!

Dziś mieliśmy także okazję zainaugurować prace Rady Ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego. Tworzą ją obecnie 14 przedstawicieli ośrodków badawczych, uczelni wyższych oraz instytucji eksperckich z otoczenia biznesowego Paktu. Zadaniem Rady jest opiniowanie zagadnień wymagających oceny merytorycznej oraz wsparcie analiz prowadzonych na potrzeby realizacji sześciu celów strategicznych inicjatywy.

Aktualny skład Rady Ekspertów znajduje się tutaj.