W 2021 r. Pakt wydał raport Opakowania nadmierne i problematyczne, wskazujący źródła problematyczności opakowań z tworzyw sztucznych oraz zawierający listę zidentyfikowanych przez Pakt opakowań nadmiernych i problematycznych.

Model Jak wdrażać zmiany w opakowaniach? stanowi kontynuację raportu i pokazuje, jak na poziomie strategicznym przygotować firmę do eliminacji ww. opakowań.

Karty opakowań problematycznych to seria broszur opracowanych z partnerem merytorycznym – Łódzkim Instytutem Technologicznym. Stanowią one praktyczny poradnik postępowania z każdym ze wskazanych w raporcie opakowań problematycznych. Karty będą ukazywały się cyklicznie. Pierwsze 3 Karty dotyczą opakowań zawierających barwnik na bazie sadzy technicznej (carbon black), opakowań z PVC i PVDC oraz opakowań z EPS i XPS.

Serdecznie zapraszamy do lektury: https://paktplastikowy.pl/rezultaty/