Loading...
Loading...
Loading...

Premiera raportu Gospodarka obiegu zamkniętego w opakowaniach

Nowy raport UN Global Compact Network PolandMcDonald’s Polska „Gospodarka o obiegu zamkniętym w opakowaniach”, którego partnerem merytorycznym jest Polski Pakt Plastikowy, już dostępny!

We wtorek podczas Forum Ekonomiczne w Karpaczu odbyła się premiera raportu, będącego zwieńczeniem prac grupy „GOZ w opakowaniach”, prowadzonych przez Malgorzata Greszta z Sekretariatu Paktu (więcej informacji: https://lnkd.in/dh9kVv_v).
Raport kompleksowo omawia zagadnienie cyrkularnego gospodarowania opakowaniami – od kontekstu legislacyjnego, opartego na propozycji rozporządzenia Komisji Europejskiej o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (PPWR*), przez analizę kluczowych wyzwań i możliwości, związanych z transformacją systemu w kierunku GOZ, aż po rekomendacje działań dla kluczowych branż.

Publikacja zawiera także praktyczny poradnik, jak stworzyć i stosować strategię 3R (reduce, reuse, recycle) w opakowaniach. Znaleźć w nim można m.in. listę opakowań nadmiernych i problematycznych, czy nową definicję opakowania nadającego się do recyklingu, opracowane przez Pakt. Teorii w zakresie 3R towarzyszą przykłady działań członków Paktu w zakresie redukcji opakowań – Kaufland Polska, Carrefour Polska, Lidl Polska, Żywiec Zdrój, LPP S.A., UnileverŻabka Polska – oraz case study wdrożenia zasad ekoprojektowania i ich promocji w sieci Biedronka.

W ramach badań nad wyzwaniami i szansami związanymi z wdrożeniem GOZ, Kantar Polska, drugi partner merytoryczny raportu, zbadał wiedzę, świadomość i zachowania Polaków w kontekście GOZ – wynika z nich m.in., że aż 69% ankietowanych deklaruje otwartość na nową wiedzę i dowiedzenie się czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym w praktyce – to znak, że firmy mają duże pole do działań w tym obszarze!

Premierze raportu towarzyszył panel dyskusyjny „Jak zamknąć obieg? Szanse i wyzwania dla konsumentów i biznesu”, w którym udział wzięli:
- Anna Borys, Impact Director, McDonald’s Polska
Malgorzata Greszta, partnerka zarządzająca, CSR Consulting, inicjatorka Polskiego Paktu Plastikowego
– Andrzej Grzyb, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Ewelina Szczech-Pietkiewicz, kierownik Zakładu Unii Europejskiej, SGH Warsaw School of Economics
Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy, UN Global Compact Network Poland

moderacja: Karol Tokarczyk, analityk gospodarczy, Polityka Insight

Serdecznie dziękujemy UN Global Compact Network Poland, McDonald’s Polska, Insights by Kantar oraz członkom platformy „GOZ w opakowaniach”!

Raport dostępny jest na stronie: https://bit.ly/3OZ3P8i

*więcej o PPWR można się dowiedzieć, oglądając nagranie naszego webinaru: