Loading...
Loading...
Loading...

Analiza kluczowych zmian legislacji europejskiej w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR)

Szanowni Państwo,

30 listopada Komisja Europejska zaproponowała zmianę w prawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, podnosząc jego rangę z dyrektywy do rozporządzenia. Co istotne, rozporządzenia mają zastosowanie we wszystkich krajach UE w sposób bezpośredni. Innymi słowy, określone w PPWR definicje czy obowiązki będą obowiązywały wprost bez konieczności ich transpozycji (wdrożenia) w prawie krajowym i będą one dotyczyć wszystkich wprowadzających opakowania z tworzyw sztucznych do obrotu. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest ograniczenie negatywnego wpływu opakowań i odpadów opakowaniowych na środowisko przy jednoczesnej poprawie funkcjonowania rynku wewnętrznego.

26 stycznia odbył się webinar poświęcony planowanym zmianom, który poprowadził Mikołaj Maśliński – prawnik i przedstawiciel Rady Ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego (https://mikolajmaslinski.pl/). Omówione zostały najważniejsze zapisy projektu oraz narzędzia Polskiego Paktu Plastikowego, które mogą być pomocne w przygotwaniu się do nadchodzących zmian.