Odpowiedź


Polski Pakt Plastikowy postuluje zamknięcie obiegu
tworzyw sztucznych w Polsce.