Loading...
Loading...
Loading...

Wyzwania legislacyjne

Odpowiedź na wyzwania środowiskowe ma przynieść m.in. nadchodząca legislacja – sukcesywnie wdrażane są kolejne dyrektywy związane z Europejskim Zielonym Ładem, a pod koniec 2022 roku Komisja Europejska zaproponowała zmianę w prawie o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, podnosząc jego rangę z dyrektywy do rozporządzenia. Nadrzędnym celem rozporządzenia jest ograniczenie negatywnego wpływu opakowań i odpadów opakowaniowych na środowisko przy jednoczesnej poprawie funkcjonowania rynku wewnętrznego. Rzeczywistość biznesową zmieni również nadchodzące rozwiązanie globalne – do końca 2024 roku powstanie Traktat Plastikowy ONZ, pierwszy, prawnie wiążący dokument dot. zanieczyszczenia plastikiem, którego rangę porównuje się do Porozumienia paryskiego. Obu tematom poświęciliśmy dwa otwarte wydarzenia.