Loading...
Loading...
Loading...

Współpraca w całym łańcuchu wartości

Kluczowymi czynnikami we wdrażaniu GOZ dla opakowań z tworzyw sztucznych są szeroka współpraca całego łańcucha wartości i wymiana wiedzy, umożliwiające stworzenie szczelnego systemu, w którym opakowania nie tracą szansy na ponowny obieg na żadnym z etapów. Unikalną cechą Polskiego Paktu Plastikowego jest tworzenie platformy do współpracy dla firm reprezentujących wszystkie etapy łańcucha – od wytwórców tworzyw sztucznych, przez producentów opakowań i produktów w opakowaniach, aż po firmy gospodarujące odpadami.