Loading...
Loading...
Loading...

Trzy poziomy oddziaływania Paktu

W Polskim Pakcie Plastikowym wyróżniamy trzy poziomy oddziaływania. Pierwszym z nich są prace wewnętrzne prowadzone przez firmy członkowskie w zakresie swojego portfolio opakowań.

Drugi poziom mówi o współpracy w ramach Paktu – dzieleniu się wiedzą i dobrymi praktykami, wymianie doświadczeń oraz współtworzeniu praktycznych narzędzi w ramach prac grup roboczych.

Nasza ambicja nie ogranicza się jednak wyłącznie do wsparcia członków Paktu, dlatego trzeci poziom to zmiana na całym polskim rynku, którą osiągamy dzięki popularyzacji sprawdzonej, eksperckiej wiedzy oraz prowadzeniu edukacji w całym łańcuchu wartości opakowań z tworzyw sztucznych.