Loading...
Loading...
Loading...

Raportowanie jakościowe

Integralną częścią procesu raportowania w Pakcie jest raportowanie jakościowe. W jego ramach firmy członkowskie dzielą się swoimi dobrymi praktykami, czyli opisami konkretnych działań podjętych aby realizować poszczególne cele strategiczne Paktu, tym samym inspirując do podobnych aktywności pozostałych uczestników rynku. Od 2020 r. Pakt opublikował ponad 150 dobrych praktyk swoich członków.