Loading...
Loading...
Loading...

Raportowanie ilościowe

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli Joint Report on Management of Plastic Waste in Europe z 2022 roku, kluczowym czynnikiem warunkującym skuteczne opracowywanie polityk w zakresie gospodarki odpadami jest odpowiedni system zbierania danych i oceny wyników. Niestety, jak wskazują autorzy, funkcjonujący obecnie w Polsce system raportowania jest nieefektywny. Szczegółowe dane, które zbierają nasi członkowie w związku z obecnością w Pakcie, pozwalają im na dokonywanie lepszych decyzji w zakresie zmian w opakowaniach oraz przygotowanie się na nadchodzące wymogi prawne.