Loading...
Loading...
Loading...

Międzynarodowe partnerstwo

Jako Polski Pakt Plastikowy nie tylko tworzymy platformę do współpracy firm działających w naszym kraju, ale także jesteśmy częścią partnerstw międzynarodowych. Pakt należy m.in. do Sieci Paktów Plastikowych stworzonej i koordynowanej przez Fundację Ellen MacArthur – światowej klasy think-tank zajmujący się tematyką gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzięki współpracy Fundacji ze Światowym Forum Ekonomicznym współtworzymy największą sieć inicjatyw poświęconych walce z zanieczyszczeniem środowiska plastikiem. Firmy członkowskie Paktu mają także możliwość bezpłatnego korzystania z zasobów partnerstwa WRAP Circularity and Climate Champions Network (WRAP 3C). Warto także nadmienić, że Fundacja Kampania 17 Celów, lider Paktu w Polsce, jako pierwsza organizacja z naszego kraju dołączyła do grona partnerów Business Coalition for a Global Plastic Treaty – koalicji firm i organizacji wspierających stworzenie ambitnego Traktatu Plastikowego ONZ.