Loading...
Loading...
Loading...

Mapa drogowa

Mapa Drogowa to najważniejszy strategiczny dokument Paktu – w ramach każdego z naszych celów określiliśmy kluczowe efekty i działania, które pozwolą nam je osiągnąć. Wyzwania związane z tworzywami sztucznymi są niezwykle różnorodne, a jednocześnie ściśle ze sobą powiązane. Aby im sprostać i z powodzeniem zrealizować założenia opisane w Mapie, musimy działać systemowo i skupić się na międzysektorowej współpracy.

Dokument został wypracowany z szerokim gronie interesariuszy związanych łańcuchem wartości opakowań z tworzyw sztucznych – dlatego wskazane w nim zadania mogą stanowić drogowskaz dla wszystkich uczestników rynku, nie tylko tych obecnych w Pakcie.