Loading...
Loading...
Loading...

Dołącz do nas - członkowie wspierający

Od lat pięćdziesiątych wytworzyliśmy na świecie aż 9,2 miliarda ton plastiku. Niestety, nie wykorzystujemy go w sposób zrównoważony.

KTO MOŻE
DO NAS DOŁĄCZYĆ?

Członkami Wspierającymi Paktu Plastikowego mogą zostać m.in. organizacje pozarządowe, izby gospodarcze, organizacje branżowe, uczelnie wyższe, instytuty badawcze oraz inne instytucje eksperckie chętne do aktywnego włączenia się w działania na rzecz wsparcia realizacji celów strategicznych Polskiego Paktu Plastikowego.

LISTA CZŁONKÓW
WSPIERAJĄCYCH
KORZYŚCI
Z PRZYSTĄPIENIA
  INNOWACYJNOŚĆ

Możliwość udziału w unikalnym projekcie stworzonym przez Fundację Ellen MacArthur, najważniejszy światowy think tank w obszarze GOZ.

  WSPÓŁPRACA

Bezpośrednia współpraca z innymi członkami wspierającymi, jak również ekspertami i firmami z całego łańcucha wartości opakowań z tworzyw sztucznych.

  WIEDZA

Dostęp do licznych wewnętrznych materiałów Paktu oraz do aktualnej i rzetelnej ekspertyzy na temat GOZ, opakowań i tworzyw sztucznych z kraju i ze świata.

  PRAKTYCZNE NARZĘDZIA

Współtworzenie pionierskich dokumentów wyznaczających standardy i kierunek rozwoju branży opakowań z tworzyw sztucznych.

  PROMOCJA

Promocja organizacji jako zaangażowanej w kluczowe prace na rzecz zamykania obiegu opakowań z tworzyw sztucznych w Polsce.

DOŁĄCZ DO NAS
zgoda(wymagane)