Loading...
Loading...
Loading...

Brak rzetelnych danych i wiedzy na rynku

Jednym z istotnych wyzwań w Polsce jest nieefektywny system raportowania i zbierania danych związanych z odpadami z tworzyw sztucznych. W dzisiejszym systemie sprawozdawczym firmy są zobowiązane do raportowania organizacjom odzysku opakowań jedynie całej masy opakowań z tworzyw sztucznych – to zdecydowanie za mało informacji, aby móc podjąć trafne decyzje. Odpowiedzią Paktu jest transparentny system raportowania. Innym ważnym wyzwaniem jest także brak rzetelnych, spójnych źródeł wiedzy – stąd działania Paktu związane z tworzeniem raportów eksperckich, wypracowywanych w szerokim partnerstwie.