Loading...
Loading...
Loading...

Znajomość portfolio opakowań

Klasyfikacja opakowań jest pierwszym i niezbędnym krokiem m.in. do stworzenia efektywnej strategii opakowaniowej. Znając swoje opakowania firma może także przystąpić do identyfikacji opakowań nadmiernych i problematycznych oraz określić wyzwania i szanse związane z wdrażaniem ekoprojektowania w opakowaniach, uwzględniając strategie: eliminacji, wdrożenia opakowań wielokrotnego użytku, projektowania z myślą o recyklingu oraz rozwoju innowacji.