Wyzwanie


Od lat pięćdziesiątych wytworzyliśmy na świecie aż 9,2 miliarda ton plastiku.
Niestety, nie wykorzystujemy go w sposób zrównoważony – większość tego materiału po krótkim czasie użytkowania zalega na składowiskach odpadów i w oceanach, a my wydobywamy paliwa kopalne, by produkować jego kolejne tony.