Wyzwanie


Polubiliśmy plastik tak bardzo, że od lat pięćdziesiątych wytworzyliśmy na świecie aż 9,2 miliarda ton tego tworzywa. Niestety, nie wykorzystujemy go w sposób zrównoważony – większość po krótkim okresie użytkowania zalega na składowiskach odpadów i w oceanach, a my wydobywamy paliwa kopalne, by produkować jego kolejne tony.