Loading...
Loading...
Loading...

WPŁYW

Wpływ na kształtowanie rynku – członkowie Paktu odpowiadają za ¼ masy opakowań z tworzyw sztucznych wprowadzanych do obrotu w Polsce.