Liderzy przy wspólnym stole! Tymi słowami można opisać spotkanie kadr zarządzających firm członkowskich Paktu, które odbyło się w ubiegłym tygodniu. Zgromadzenie osób, które realnie współtworzą aż ¼ rynku opakowań w Polsce, zaowocowało ciekawą i merytoryczną dyskusją z uwzględnieniem perspektywy każdego etapu łańcucha wartości.

Wspólnie dyskutowaliśmy m.in. nad możliwościami pogłębiania synergii płynącej z partnerstwa i maksymalizacji jej efektów dla całego rynku – niedługo działania dobrowolnie podejmowane przez firmy członkowskie Paktu będą prawnym obowiązkiem dla całego biznesu. Jak wskazali uczestnicy, Pakt, jako lider zmian, gromadzi dotychczas rozproszoną na polskim rynku wiedzę w zakresie zrównoważonego zużycia opakowań z tworzyw sztucznych i wspiera biznes w podejmowaniu indywidualnych działań, udostępniając szereg publikacji, takich jak m.in. Kryteria klasyfikacji opakowań nadających się do recyklingu, raport Opakowania nadmierne i problematyczne czy 9 Złotych Zasad Projektowania. Przedstawiciele firm debatowali m.in. o tym, w jaki sposób zwiększyć wpływ na realizację celów Paktu poprzez kolejne projekty i w jakim kierunku należy podążać, by zmaksymalizować efekt podejmowanych działań.

O rezultatach prac będziemy informować na profilu LinkedIn.

Serdecznie dziękujemy za udział i merytoryczną dyskusję: Anna Urbanska i Beata Szynkiewicz-Razik z ALPLA Group, Agnieszka Koc i Sylwia Bucka z Biedronka, Bartosz Wróbel z Schoeller Allibert, Dariusz Staszewski z R3Polska, Edyta Urbaniak-Konik z PreZero Polska, Jacek Matus z Jokey Group, Jakub Tyczkowski i Michał Mikołajczyk z REKOPOL, Jerzy Giersz z Polska Woda Sp, Katarzyna Glownia z Cyrkl Polska, Katarzyna Jedynak z BASF, Krzysztof Kończal z SUPRAVIS S.A., Krzysztof Łopuszyński z Polifolia Sp. z o.o., Lech Skibiński z KGL S.A. , Maciej Nałęcz z Santander Bank Polska, Maciej Pawlak z Pepco, Małgorzata Zaniewska z Avery Dennison, Paulina Kaczmarek z Danone, Piotr Bruździak ze Stena Recycling Sp. z o.o. i Tomasz Korytkowski z Nestlé.

Fot. Alicja Bokina