Loading...
Loading...
Loading...

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju

Liderem Polskiego Paktu Plastikowego jest Kampania 17 Celów – fundacja mobilizująca biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Agendy 2030. Pakt przyczynia się do osiągnięcia zadań wpisanych w aż pięć Celów Zrównoważonego Rozwoju: Cel 6.: czysta woda i warunki sanitarne, Cel 11.: zrównoważone miasta i społeczności, Cel 12.: odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, Cel 14.: życie pod wodą, Cel 17.: partnerstwa na rzecz Celów.