Za nami intensywny rok. Nawiązaliśmy współprace z nowymi podmiotami, a także sami dołączyliśmy do kilku międzynarodowych zespołów działających na rzecz zamknięcia obiegu opakowań z tworzyw sztucznych.

– Powołaliśmy Radę Ekspertów Paktu, do której należy 16 specjalistów i naukowców: https://paktplastikowy.pl/czlonkowie/

Wydaliśmy aż 4 publikacje –
Mapę Drogową, wyznaczającą strategiczny kierunek działań do 2025 r.,
Kryteria klasyfikacji opakowań nadających się do recyklingu w praktyce i na dużą skalę, które rozprawiają się z mitami na temat opakowań poddawanych recyklingowi w Polsce,
9 Złotych Zasad Projektowania, w których uczymy jak ekologicznie projektować opakowania,
Raport Roczny za 2021 rok, w którym w transparentny sposób pokazujemy postępy naszych firm w realizacji celów strategicznych Paktu.

A to nie wszystko! Więcej o naszych działaniach można dowiedzieć się z galerii poniżej: