Loading...
Loading...
Loading...

Indywidualny plan działania firmy członkowskiej

Cykl spotkań indywidualnych ekspertek Sekretariatu Paktu z członkami Paktu produkującymi opakowania i wprowadzającymi opakowania do obrotu. Jego celem jest wsparcie firm członkowskich w realizacji własnych strategii opakowaniowych oraz celów strategicznych Paktu.