Loading...
Loading...
Loading...

Cel 4

Dążenie do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%.